top of page

בעלי תפקידים במחלקת כשרות

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם: הרב שמעון אלמליח שליט"א

תפקיד: חותם תעודות כשרות

טלפון: 052-3766477

מייל: miraelm25@gmail.com

שם: הרב יצחק לוי שליט"א

תפקיד: מוסמך למתן תעודות נישואין והכשר בעיר חיפה

טלפון: 052-7145861

מייל: hashiur29281@gmail.com

שם: הרב אבוחצירא דוד

תפקיד: ראש אגף כשרות

טלפון: 050-5280566

שם: הרב אילן מלכה

תפקיד: מ"מ ראש תחום כשרות

טלפון: 052-9257211

מייל: ilanm@mdhaifa.org.il

שם: ישראל וייל

תפקיד: מ"מ רכז מחלקת כשרות

טלפון: 052-4841250

מייל: israelv@mdhaifa.org.il

שם: טובה ויינר

תפקיד: מזכירות

טלפון: 050-6460946

מייל: tovav@mdhaifa.org.il

שם: הרב אבוקרט דקר

תפקיד: ראש מדור

טלפון: 052-5345811

מייל:  Dakara@mdhaifa.org.il

שם: הרב אנגלנדר יואל

תפקיד: ראש מדור

טלפון: 052-7622169

מייל: Yoela@mdhaifa.org.il

שם: הרב חיים חיימוב

תפקיד: מפקח כשרות

טלפון: 058-7755421

מייל: chaimc@mdhaifa.org.il

שם: הרב לוגסי דב

תפקיד: מפקח כשרות

טלפון: 052-3698098

מייל: Dovl@mdhaifa.org.il

שם: הרב ליזרוביץ יוסף

תפקיד: ראש מדור

טלפון: 052-7622175

מייל: Yosefl@mdhaifa.org.il

שם: הרב שטרן שלמה

תפקיד: ראש מדור

טלפון: 052-5345820

מייל: sternshl@gmail.com

שם: הרב שמעון מרמור

תפקיד:  מפקח כשרות

טלפון: 052-7636882

מייל: Shimonm@mdhaifa.org.il

הרב נתנאל בן הרוש

תפקיד: מפקח כשרות

הרב הושעאל סייג

תפקיד: מ"מ מפקח כשרות

הרב שאול ונונו

תפקיד: מ"מ מפקח כשרות

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page