top of page

בתי כנסת - דרך נו"ש

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: באבא סאלי – רינת אהרן

כתובת: דרך יד לבנים 210/1

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: לשם שמים

כתובת: דרך יד לבנים 202/22

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: רבי חנניה כהן

כתובת: דרך יד לבנים 188

חיפה ס'

16.jpg
bottom of page