top of page

בתי כנסת - שכונת הדר

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: אגודת ישראל

כתובת: ארלוזורוב 10

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אהבת חסד

כתובת: בצלאל 5 (בית יעקב)

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אהבת תורה- דחסידי ויז'ניץ

כתובת: מיכאל 1

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אהל יעקב בישיבת בעלז

תפקיד: התשעה 27

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אהל יעקב

כתובת: נפתלי אימבר 17

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: אהל משה,שאץ-ויזניץ

כתובת: הרצל 60

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אהל נחמן

כתובת: נתיב אליעזר 5 ויזני'ץ

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אהב ישראל

כתובת: עבאס 14

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אוהל יצחק (במתיבתא)

כתובת: מיכאל 20

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אור התורה

כתובת: ארלוזורוב 10

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אחוה - עדת הכורדים

כתובת: ברזילי 5

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: אליהו הנביא

כתובת: גוש חלב 5

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: ארם צובא

כתובת: סירקין 29

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: דעת יואל

כתובת: ארלוזרוב 19

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל אברהם משה

כתובת: אלנבי 10 (פינת הבנקים'המגינים 33)ת.ד 5198

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל רגינה

כתובת: חסן שוקרי 4

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: המרכזי ובימ"ד

כתובת: הרצל 60

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חב"ד

כתובת: הרצל 56

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חב"ד

כתובת: פרישמן 1

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חב"ד

כתובת: ארלוזרוב 6

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חב"ד לעולים

כתובת: הרצוג 3

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חניכי ישיבות

כתובת: צפורה זיי'ד 3 (הפועל)

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חסידי ביאלא (פא"י)

כתובת: מיכאל 1

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חסידי בעלז

כתובת: חרמון 3

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חסידי צאנז

כתובת: מיכאל 32א

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חסידי קרלין סטולין

כתובת: יוסף 12

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: חסידי ראדזין

כתובת: גאולה 22

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חתם סופר

כתובת: יל"ג 11

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: יגל יעקב

כתובת: אבן עזרא 14

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מאור ושמש

כתובת: לוד 2

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מגן אברהם

כתובת: מסדה 8 (בבי"ס בסמ"ת)

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מגן אברהם

כתובת: השלוח 6

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מגן אברהם

כתובת: הרצל 80

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מורשה

כתובת: השילוח 6

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מעונות גאולה

כתובת: סניף "עזרא", סוף רח' השלוח

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: עדת ישראל גאולה

כתובת: ארלוזרוב 19 בכולל דעת יואל

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: עולי סוריה ולבנון

כתובת: נפתלי אימבר 17א

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: פא"'

כתובת: מיכאל 1

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: צעירי אגודת ישראל

כתובת: ביתר 1

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: קופרשטוק ע"ש הרב

כתובת: צפת 5

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: רמבעה"נ ע"ש

כתובת: צידון 3

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: שבת אחים

כתובת: ביתר 2

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: שטרית בית יעקב

כתובת: הרב מרכוס 3

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: שער השמים

כתובת: ביאליק 8

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: שערי צדק הגליל

כתובת: חסן שוקרי 18

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: שערי רחמים (חאלב)

כתובת: השומר 13

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: תורת אמת

כתובת: בן-בבא 4 (בביה"ס)

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: תורת אמת - לצעירים

כתובת: בן-בבא 4 (בביה"ס)

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: תפארת ישראל (א)

כתובת: גאולה 1

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: תפארת צבי

כתובת: לבונטין 20

חיפה א'

16.jpg
bottom of page