top of page

בתי כנסת - חליסה

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: שבת אחים

כתובת: הגבורים 71

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: שערי תורה

כתובת: הגבורים 29 (בבית הנג'אדה)

חיפה ס'

16.jpg
bottom of page