top of page

בתי כנסת - כרמל

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: אבות ובנים בית ישראל

כתובת: קלר 6

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: המרכזי בהר הכרמל

כתובת: דרך הים 12 ת.ד 6057

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: מגדלי אלישע (מר שמואל סלומון)

כתובת: יאיר כץ 12

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: רוטנברג ע"ש

כתובת: שדרות הנשיא 77 א'

חיפה א'

16.jpg
bottom of page