top of page

בתי כנסת - כרמל מערבי

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: היכל אליהו (ע"ש החייל אליהו לחם)

כתובת: התמר 8

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל שלמה (תפילה למשה)

כתובת: דרך הים 179

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: כרמל מערבי

כתובת: אילנות 18

חיפה א'

16.jpg
bottom of page