top of page

בתי כנסת - קרית אליעזר

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: עקידת יצחק

כתובת: ש"י עגנון 21 (בגן הילדים)

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: פא"י

כתובת: צה"ל 69

חיפה ס'/א'

16.jpg
bottom of page