top of page

בתי כנסת - קרית חיים

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: אברבנאל 

כתובת: אברבנאל 13

קרית חיים ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: אורח חיים

כתובת: צייטלין 45

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: בית אברהם

כתובת: אברבנאל 54

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: בית אל

כתובת: הראשונים 108

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: בית יצחק - אהל חדוה/לידי סולומון יעקב

כתובת: שד' דגניה 69/3

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: המרכזי ק' חיים

כתובת: הראשונים 55

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: ישורון

כתובת: חפציבה 28

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: שערי תפילה

כתובת: יבניאלי 14

חיפה א'

16.jpg
bottom of page