top of page

בתי כנסת - קרית שפרינצק

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: היכל אליהו הנביא (אשכנזי)

כתובת: סטרומה 5

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל אליהו הנביא (ספרדי)

כתובת: סטרומה

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: אבוחצירא ר' יעקב

כתובת: סעדיה גאון 25

חיפה ס'

16.jpg
bottom of page