top of page

בתי כנסת - רמות רמז

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: בבי"ח "פלימן"

כתובת: רח' זלמן שניאור

חיפה א'/ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: הגדול ברמות רמז

כתובת: בורוכוב 34

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חב"ד

כתובת: פינסקר 79

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: לעדה האשכנזית

כתובת: ברנר 15

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: לעדות המרח

כתובת: ברנר 15 ת"ד 8345

חיפה ס'

16.jpg
bottom of page