top of page

בתי כנסת - רמת אשכול

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: רמת אשכול (ספרדי)

כתובת: ראול ולנברג 11

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: רמת אשכול (אשכנזי)

כתובת: ראול ולנברג 11

חיפה א'

16.jpg
bottom of page