top of page

בתי כנסת - רמת בגין

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: אהל ברכה

כתובת: שימקין 17

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: בבית אבות כרמל

כתובת: אידר 12

חיפה א'/ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: הספרדי באחוזה

כתובת: אידר 25 ת"ד 7176

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: עוד יוסף חי /רמב"ם

כתובת: הרב דוד אסף 3-5

חיפה א'

16.jpg
bottom of page