top of page

מקווה הדר

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

כתובת: בצלאל 2, חיפה

בלנית: זהבה אזולאי

טלפון: 04-8629497

טלפון: 04-8620552

טלפון: 052-7137352

מקווה עם נגישות לנכות

בשבתות וערבי חג יש צורך בתיאום מראש.

אוטובוסים: , 132,133 3,8,10,12,16,24,37

מקווה לשיטת חב"ד

קיים מקווה לטבילת כלים.

שימו לב: בתקופת הקורונה יש לתאם הגעה למקווה עם הבלנית, מראש.

הערה: מקווה עירוני

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page