top of page

מקומות קדושים

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

מערת הנביא אליהו

סוף רח אלנבי (מול המוזיאון הימי) טל: 04-8527430

קצת על מערת הנביא אליהו באתר ויקיפדיה

הרבנות והמועצה הדתית חיפה - מערת הנביא אליהו

קבר רבי אבדימי דמן חיפה

בית העלמין העתיק, רח יפו טל: 04-6042016

קצת על קבר רבי אבדימי דמן חיפה באתר ויקיפדיה

הרבנות והמועצה הדתית חיפה - קבר רבי אבדימי דמן חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

ארונות קודש מיוחדים

בית הכנסת המרכזי בקרית שמואל

רח' תורה ועבודה ק. שמואל

הרבנות והמועצה הדתית חיפה - בית הכנסת המרכזי בקרית שמואל

בית הכנסת היכל ר' חיים חביב

רח' אלנבי 127 טל: 04-8522310

לאתר בית הכנסת

בית הכנסת היכל ר' חיים חביבבית הכנסת המרכזי בקרית שמואלהרבנות והמועצה הדתית חיפה - קבר רבי אבדימי דמן חיפה
bottom of page