top of page

נוהל רישום נישואין

המועצה הדתית חיפה שמחה בשמחתכם ומאחלת לכם איחולים לבביים על החלטתכם להקים בית בישראל,

מזל טוב !

 

 

לשם פתיחת תיק נישואין יש להמציא את המסמכים הבאים:

רווק/ה:

 1. ת.ז. + ספח של שני בני הזוג

 2. תעודת נישואין של ההורים. חובה.

 3. שני עדים/ות + ת.ז.

 4. אישור הסכמה של רב עורך חופה וקידושין (חייב להופיע ברשימת הרבנים המורשים בלינק הבא: https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pirsum_reshimatrab

 5. אמצעי תשלום

גרוש/ה:

 1. סעיפים 1,3,4,5

 2. תעודת גירושין מקור כולל מעשה בית דין

אלמן/נה:

 1. סעיפים 1,3,4,5

 2. תעודת פטירה ממשרד הפנים.

 

אגרת הנישואין כוללת את השירותים הבאים:

 1. הדרכת נישואין

 2. שירותי רב לחופה

 3. כתובה

 

תעריפי האגרה:

 • 720 ₪ תעריף מלא

 • חייל, סטודנט (עד גיל 30 הלומד במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים מטעם המל"ג), תלמיד ישיבה (הלומד בישיבה המוכרת ע"י וועד הישיבות), משרת בשירות לאומי, נכה - זכאים ל- 40% הנחה בכפוף לאישורים עדכניים.

ניתן ורצוי לערוך רישום נישואין ראשוני דרך אתר רישום נישואין במערכת "שירת הים" של המשרד לשירותי דת (בקישור הבא) ולהתעדכן טלפונית להמשך ההליך.

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page