top of page

נוהל רישום נישואין

המועצה הדתית חיפה שמחה בשמחתכם ומאחלת לכם איחולים לבביים על החלטתכם להקים בית בישראל,

מזל טוב !

 

 

לשם פתיחת תיק נישואין יש להמציא את המסמכים הבאים:

רווק/ה:

 1. ת.ז. + ספח של שני בני הזוג

 2. תעודת נישואין של ההורים. 

 3. שני עדים/ות + תעודה מזהה

 4. אישור הסכמה של רב עורך חופה וקידושין המופיע ברשימת הרבנים המורשים בלינק הבא: 

 5. אמצעי תשלום

גרוש/ה:

 1. סעיפים 1,3,4,5

 2. תעודת גירושין מקור כולל מעשה בית דין

אלמן/נה:

 1. סעיפים 1,3,4,5

 2. תעודת פטירה ממשרד הפנים.

 

אגרת הנישואין כוללת את השירותים הבאים:

 1. הדרכת נישואין

 2. שירותי רב לחופה

 3. כתובה

 

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page