top of page

בתי כנסת - קרית אליעזר

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: גבורת ישראל

כתובת: דרך אלנבי 126

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל חיים חביב

כתובת: דרך אלנבי 126

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מאור יצחק

כתובת: יואב 17

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מאור יצחק

כתובת: תל אביב 25

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: רשב"י ע"ש אסתר גנון

כתובת: צה"ל 4

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: רשב"י ע"ש התה"ק

כתובת: המעפילים 1 (פ' צה"ל/ דרור)

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: שבת אחים

כתובת: אנילביץ' 26 (בבי"ס מוריה)

חיפה ס'

16.jpg
bottom of page