top of page

המועצה הדתית חיפה חוגגת 80

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
f5ab3435-0b75-45a9-b303-4badddde988e
ef32602c-b172-4121-af66-b1ca2e42f49a
ed4459ad-bcbf-478c-8eda-38c01c301e06
d86dced1-466b-4472-9ea4-6e6e95f5aee2
cc1d7afb-c39f-4f3e-bb58-fb2244155251
e0e2f94b-2cbb-4cda-aa0d-a8c5c5eccd1d
ce379742-f6f0-4ff3-8723-ce0eac5d76c1
c503ca77-f83c-4dff-adee-d6cc359b6f00
beb97599-2422-4e01-b20b-c5af96fd8732
a851e1be-9773-4dff-a7da-df8297053e48
b7ca2c9c-a145-4184-aedd-163e5d6389c0
a568d79b-3a44-4b2a-9faa-77a6bdb0b16b
a7ed9f87-503f-4193-a709-89f5dfcf22bf
1202fe4f-c6da-4fee-97bd-f5f267819cd0
996dd19e-aa11-4280-a7db-84a42095cd1c
173744ba-a1a4-41ef-95f4-2f0171db030b
848f2b2a-1b2f-425a-b943-b5cda4e9e43c
9a0f905f-0ab2-44f4-a8d3-4ee98e22e9f6
4ad22c51-7fd6-489b-a025-d821c7ba9d6a
6edb2dcf-5b8f-4bbc-9e1d-5b4843ed92f6
2d586299-0280-4d8b-8a04-bfa28d891a87
3b339376-4358-45f9-95de-2a8105df61c5
0ca9ec3d-6590-45a8-9d83-9be6f6d7926d
1a8ff0c6-113c-426d-9c85-47f858323880
ce379742-f6f0-4ff3-8723-ce0eac5d76c1

בחיפה חגגו 80 שנה למועצה הדתית וסיום מסכת נזיר במסגרת לימוד הדף היומי * גלריה

בארוע רב רושם ובהשתתפות רבנים ואישי ציבור ציינו בחיפה 80 שנה להקמת המועצה הדתית בעיר.
ראש המועצה הדתית הרב משה דגן פתח את המעמד בסקירה הסטורית של חיי המועצה ושתף את המשתתפים בהישגי המועצה הדתית לטובת הציבור. לאחמ"כ התקיים סיום מסכת נזיר שנלמדה במסגרת הדף היומי.
את המעמד השמח ליוו בשירי שמחה ושבח ענקי

הזמר חיים ישראל, פיני איינהורן, מוטי וויס ואלחנן שטיינמץ בליווי תזמורתו של ישראל סוסנה.

 

 

 

bottom of page