top of page
Abstract Lights

אירועי תרבות תורנית

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

ארועי חודש תמוז

התוועדות שפרה ופעה.jpg

שבועות תשפ"ד

ל"ג בעומר תשפ"ד

 יום העצמאות תשפ"ד

8
6
7
10
9
5
4
3
1
2

יום העצמאות תשפ"ד

פסח תשפ"ד

פורים תשפ"ד

פורים בקהילה
קרקס
פורים 770
משתה
סעודת פורים אמריקה
משתה פורים חבד
משתה פורים ברמבם
חסד לישראל
דוד חפצדי
חוגגים פורים
הפנניג
הילולת משה רבנו
הפנינג פורים-מועצה
__חוגגים פורים - תנחום4 (3)
מודעה מתוקנת
כנס נשות ויזניץ
bottom of page