top of page

בתי כנסת - נווה דוד

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: הרב יוסף חיים

כתובת: המלך דוד 22

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: הרב צירלזון

כתובת: המלך דוד 22

חיפה ס'/א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חכם אברהם

כתובת: המלך עוזיהו 6

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: נצח ישראל (רמבה"נ)

כתובת: המלך דוד 4

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: רשב"י

כתובת: המלך עוזיהו 6

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: תורת חיים

כתובת: המלך דוד 4

חיפה א'/ס'

16.jpg
bottom of page