top of page

בתי כנסת - נווה יוסף

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: אביר יעקב

כתובת: ערד 35

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: בית אל

כתובת: התשעה, בלוק 3

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל שמואל

כתובת: דרך יד לבנים 97 (בבי"ס)

חיפה א'

16.jpg
bottom of page