top of page

בתי כנסת - נו"ש

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: מר בבר אזולאי עבור: ביכנ"ס ר' ישראל אבוחצירא

כתובת: דרך יד לבנים 210/28

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: אהל משה

כתובת: גדליהו 1 (רח' נחמיאס)

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: בית אבות ספרדי

כתובת: גדליהו 1

חיפה ס'/א'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל אוהבי תורתך

כתובת: דולצ'ין 3

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל בנימין (אור וישועה)

כתובת: חניתה 96 (פינת טרומפלדור)

חיפה א'/ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל רפאל הלפרין

כתובת: ברל 41

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל שמשון

כתובת: נתיב חן 27

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: זיו התורה

כתובת: הגליל 52

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: זיו ישראל

כתובת: רחבת בן ארצי 27

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: חסד לאברהם

כתובת: קליבנוב 27

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מאור שאנן

כתובת: התיכון 39 (מעל א' הספורט)

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: מנין נוער

כתובת: התיכון 39 (מרכז ת' דתי)

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: מקור חיים (בביה"ס)

כתובת: התיכון 39 

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: משכן שאנן

כתובת: התיכון 39 

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: נוה תפילה

כתובת: התיכון 39 (במרכז ת' דתי) 

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: נחלת הלויים

כתובת: רחבת בן ארצי 27

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: פאר ירושלים

כתובת: גורדון 1

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: שארית ישראל

כתובת: אילת 4

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: שוחרי תפילה

כתובת: התיכון 39 (בבי"ס רמב"ם)

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: שער רחמים

כתובת: דרך יד לבנים 110/1

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: תפארת שאנן

כתובת: השל 2

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: עבור ביכנ"ס ר' ישראל אבוחצירא

כתובת: דרך יד לבנים 210/28

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: גרצוולף -ביכנ"ס מאור שאנן

כתובת: הגליל 19

חיפה א'

16.jpg
bottom of page