top of page

בתי כנסת - קריית אליהו

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: המרכזי קריית אליהו

כתובת: רח' תל אביב 37-39

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: תפילה לדוד

כתובת: אל-אדריסי 12 (בבי"ס סיני)

חיפה ס'

16.jpg
bottom of page