top of page

בתי כנסת - קרית שמואל

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: אליקים ‎(בבי"ס) ע"י חנוך בן חיים

כתובת: שד' וורבורג 64

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אמונה

כתובת: שביל האמונה

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: בית אל

כתובת: רח' משה חיים שפירא 16

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: בית תפילה

כתובת: שביל האמונה 3

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל דוד בית יוסף עטרת יצחק

כתובת: רח' מולדת 10 ק. שמואל

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל שלמה

כתובת: תורה ועבודה 9 ק' שמואל

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: המרכזי קרית שמואל

כתובת: תורה ועבודה 14

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: המשמרת הצעירה

כתובת: רח' משה חיים שפירא 20

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: הפוהמ"ז (א)

כתובת: משה חיים שפירא 20

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: הרמה

כתובת: קדושי השואה 13

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: הרשב"י

כתובת: מ"ח שפירא 20

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: משכן משה

כתובת: ריינס 18 , ק' שמואל

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: משכנות גבורה

כתובת: שטרן 9

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: משכנות תפילה

כתובת: שטרן 7

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: נחלת בנימין

כתובת: שטרן 3

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: נפש חיה – חב"ד

כתובת: בר אילן 29

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: פרחי אהרון בישיבה

כתובת: רח' הים התיון

חיפה א'/ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מ"ח שפירא

כתובת: קרית שמואל ב'

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: שערי ישועה ע"ש ר' ישעה בסיס

כתובת: נתיב בעל התניא

חיפה ס'

16.jpg
bottom of page