top of page

בתי כנסת - רמת אלמוגי

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: מאור יהודה

כתובת: בליטנטל 13

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: משכן יעקב" בישיבה

כתובת: בליטנטל 41

חיפה א'

16.jpg
bottom of page