top of page

בתי כנסת - רמת שאול

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: היכל חנה

כתובת: דרך צרפת 79 קומה ב'

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: היכל חנניה

כתובת: דרך צרפת 79 קומה א'

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: שערי תשובה

כתובת: אדמונד פלג 60

חיפה ס'

16.jpg
bottom of page