top of page

בתי כנסת - שכונת אחוזה

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: אהל שם

כתובת: ככר היינה 20

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: אליהו הנביא

כתובת: שד' סיני 16

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: אריאל חורב

כתובת: חורב 26 

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: בי"ח כרמל

תפקיד: רחוב הרופא 30

חיה א'/ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: בית רבנו

כתובת: פיק"א 8

חיפה א'

16.jpg
שפ בית הכנסת: היכל בנימין זאב

כתובת: הרופא 30 א'

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: ישראל יאיר

כתובת: אהוד 18

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: עדת ישראל

כתובת: מאפו 6

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: קהילת יעקוב

כתובת: חורב 20/22 בבית אבות בני ברית

חיפה א'

16.jpg
bottom of page