top of page

בתי כנסת - תל עמל

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם בית הכנסת: יחד שבטי ישראל

כתובת: חטיבת כרמלי 46 א'

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: יחד שבטי ישראל - ע"ש אלי כהן

כתובת: ד' יד לבנים 57 (במדרגות)

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: מוריה

כתובת: הירדן 52

חיפה א'

16.jpg
שם בית הכנסת: פאר ישראל

כתובת: הירדן 52

חיפה ס'

16.jpg
שם בית הכנסת: ר' יהודה מעטי

כתובת: הירדן 26

חיפה ס'

16.jpg
bottom of page