top of page

גירושין

לכל מי שמעוניין לפנות בנושאים הבאים:

א.ירושה , ב.צוואות , ג.פטור לגיוס בנות , ד.גירושין , ה.צווי עיכוב , וכ"ו.
נא לפנות ל"בית הדין הרבני".


*** במקרה שאין מענה בבית הדין הרבני, אין טעם לפנות אלינו אלא ללכת לכתובת הרשומה למטה, לצערנו לא נוכל לסייע לכם!!!

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page