top of page

גירושין

לכל מי שמעוניין לפנות בנושאים הבאים:

א.ירושה , ב.צוואות , ג.פטור לגיוס בנות , ד.גירושין , ה.צווי עיכוב , וכ"ו.
נא לפנות ל"בית הדין הרבני".


*** במקרה שאין מענה בבית הדין הרבני, אין טעם לפנות אלינו אלא ללכת לכתובת הרשומה למטה, לצערנו לא נוכל לסייע לכם!!!

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page