top of page

הכנות לפני הטבילה

בבואך לטבול במקוה, חשוב שתדעי כי כדי שהטבילה תהא כדין יש להקפיד לא רק על הטבילה עצמה, כי אם גם על ההכנות בשבוע שלפני הטבילה, המפורטות להלן בקיצור:

הפסק טהרה
ביום החמישי מיום הופעת הווסת אצל האישה, היא עושה בדיקה הנקראת "הפסק טהרה".

לדוגמא: אם ראתה דם ביום חמישי, תבדוק את עצמה ביום שני לפנות ערב. הבדיקה תיעשה רק אם פסק הדם, ותיערך לפני שקיעת השמש שבאותו יום. לפני הבדיקה תרחץ היטב אותו מקום וסביבו. הבדיקה תיעשה על ידי בד לבן נקי ורך, או צמר גפן: עליה להכניסו באצבעה בעומק עד מקום שיכולה להגיע ולסובבו לכל הצדדים, ומוציאתו ובודקתו לאור היום אם הוא נקי לגמרי – בלעדי בדיקה כזו לא תועיל לה טבילתה. 

(לאחר מכן נוהגים להכניס, לפני שקיעת השמש, בד או צמר גפן לאותו מקום בעומק, ולהשאירו שם עד אחר צאת הכוכבים. את הבד או הצמר-גפן של בדיקה שניה זו תבדוק לאור היום, למחרתו, אם הוא נקי.)

שבעה נקיים
אחרי שבדיקת "הפסק טהרה" תהיה נקייה לגמרי, עליה להמשיך לבדוק, החל ממחרת, במשך שבעה ימים רצופים, פעמיים ביום, בבוקר ולפני שקיעת השמש, בדיקה יסודית כאמור למעלה (רק שאין להשאירו שם, ותבדוק את זה מיד). אם קשה לה לעשות כן, עליה לעשות בדיקה כזו לפחות ביום הראשון וביום השביעי, וביתר הימים טוב שתבדוק בדיקות קלות. ההכנות לטבילה

בעת הטבילה במקוה, צריכים המים להגיע לכל מקום בגוף. כמו כן יש לדאוג לכך שגם המקומות שהמים אינם חודרים אליהם בדרך כלל בשעת הטבילה, כגון הפה והאוזן יהיו נקיים לחלוטין. ההכנות לטבילה נועדו להבטיח כל זאת.

ההכנות לטבילה הן:
1. יש לגזור את הצפרניים בידיים וברגליים ולנקות אותן היטב. אשה הרגילה לגדל צפרניה במיוחד לשם נוי, תשאל רב כיצד לנהוג. 
2. לנקות היטב את הפה וביחוד בין השיניים (ולא תאכל עד אחרי הטבילה). שיניים תותבות הניתנות להסרה חייבים להוציא. ביום, לפני הטבילה ראוי לא לאכול מאכלים החודרים לבין השיניים, כגון בשר וכיו"ב (בשבת וביו"ט – אוכלת בשר). 
3. יש להסיר תכשיטים, משקפיים וכו'. 
4. אם יש דבר המחובר או דבוק לגוף, כגון: דם קרוש בפצע שאינה יכולה להסירו, תחבושת גבס וכד' וכן אם עליה לשים צמר גפן באזניים או שיש לה סתימה זמנית בשן, לא תטבול מבלי לשאול רב. ביום שלפני הטבילה ראוי לא לעסוק בדברים הנדבקים לגוף, כגון דבק פלסטי. 
5. יש לחפוף את הראש במים חמים. עליה להסתרק היטב ולהתיר את הקשרים שבשערות הראש ובשער שבמקומות אחרים שבגוף. אין לטבול בשער קלוע בצמה או אסוף בכל צורה שהיא. 
6. יש לרחוץ את כל הגוף במים חמים ובמיוחד מקומות שיש בהם קמטים וקיפולי עור, כגון בית השחי, סדקי האצבעות וכו' וכן את העיניים, האזניים, האף וכו' – כדי להסיר כל לכלוך, כל דבר שנדבק לגוף כגון שיירי דבק וכד'. 
7. טוב לעשות צרכי הגוף לפני הטבילה.

לאחר שסיימה את הכנותיה, עליה לוודא שנקתה את עצמה היטב ושהסירה כל דבר מחובר או דבוק לגוף.
את ההכנות לטבילה אפשר לעשות גם בבית, אלא שבמקרה כזה תסתרק שוב לפני הטבילה. רצוי לדקדק ולהתחיל את ההכנות לפני שקיעת החמה ולסיימן סמוך לטבילה.

בלילה שלאחר גמר שבעת הימים הנקיים – לאחר הרחצה וההכנות הדרושים – תטבול במקווה והיא מותרת לבעלה. אין אמבטיה או מקלחת מטהרת – רק הטבילה במקווה!

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page