top of page

נישואין

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה - תאריכי נישואין
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה - הדרכת כלות
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה - רישום נישואין לעדה האתיופית
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה - בקשה להתק תעודת נישואין
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה - נוהל

המועצה הדתית חיפה שמחה בשמחתכם ומאחלת לכם איחולים לבביים על החלטתכם להקים בית בישראל,

מזל טוב ! 
מתנה יוקרתית לנרשמים אצלנומחלקת הנישואין :
שעות קבלת קהל : ימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00
יום ג' ויום ה'  16:00-18:00


בעלי תפקידים :

הרב יצחק לוי שליט"א

מוסמך למתן תעודות נישואין בעיר חיפה

פניות בשאלות הלכתיות בלבד

נייד: 052-7145861


רב רושם נישואין : הרב ישעיהו סמוטני שליט"א
טלפון: 04-8349377 פקס: 04-8349382 נייד: 052-7622176

מייל: Yeshayas@mdhaifa.org.il


רב רושם נישואין: הרב רוני בן סעדון

טלפון : 04-8349376 פקס: 04-8349381 נייד : 052-7624176 
מייל : Aharonb@mdhaifa.org.il


ארכיון/מזכירות: הגב' אורלי יעקובי

טלפון : 04-8349375

פקס: 04-8349380

נייד: 052-7652201
מייל :
 Orlyy@mdhaifa.org.il


מדריכת כלות: הגב' זהבה גורדני

טלפון: 04-8349378

פקס: 04-8349379

נייד: 053-3167933

מייל: zeavag@mdhaifa.org.il

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
צרו איתנו קשר
הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
bottom of page