top of page

רשימת רבני שכונות

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה
שם: הרב דוד אבוחצירא

שכונה: קרית-אלעזר

כתובת: סיתוונית 4

טלפון: 04-8527984, 050-5280566

שם: הרב חיים כץ

שכונה: רמות רמז תחתית ורמת אלון

כתובת: גלבוע 16

טלפון: 04-8223694, 050-4100234

שם: הרב שחר יחיאל

שכונה: רמז עילית ורמת ספיר

כתובת: התיכון 53

טלפון: 077-2345661, 054-4412419

הרבנות הראשית והמועצה הדתית חיפה

רשימת רבני שכונות בגימלאות

שם: הרב קינד ברוך

שכונה: נוה יוסף תל עמל

כתובת: חרמון 13

טלפון: 04-8625641, 052-7611341

שם: הרב יעקב קליין

שכונה: קרית - חיים

כתובת: הרואה 11

טלפון: 04-8704227, 052-7638610

שם: הרב זילברפרב יוסף

שכונה: הדר עליון

כתובת: בר גיורא 33

טלפון: 04-8376489, 050-6267052

שם: הרב שמואל קפלן

שכונה: בת גלים קרית-אליעזר

כתובת: יפו 155א ת"ד 9680

טלפון: 04-8514498, 050-2063176

שם: הרב אברהם בלחסן

כתובת: דב פרומר 12/21, קרית שמואל חיפה

שם: הרב נחום זוין

כתובת: שד' רוטשילד 17, קרית אליהו

טלפון: 04-8524214 

שם: הרב שמואל טולדאנו

טלפון:

שם: הרב קדוש דוד

כתובת: רמת שלמה, ירושלים

טלפון: 02-5714774

שם: הרב שינברגר חיים

כתובת: השילוח 31, חיפה

טלפון: 04-8672466

שם: מרדכי בן עזרי

כתובת: אצ"ל 15

טלפון: 04-8598194, 050-6354090

שם: הרב שלמה בן שושן

כתובת: בית לחם 25

טלפון: 04-8598194, 052-3583094

שם: הרב נפתלי גלזר

כתובת: 

טלפון:  052-2845677

bottom of page